泰国人倡议在社会文化变迁背景下如何保护泰式传统服装

Krooboss

 

"เสื้อผ้า"เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ทุกคน แต่เสื้อผ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่นำมาปกปิดร่างกายหรือให้ความอบอุ่นเท่านั้น เสื้อผ้ายังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ คุณค่า ความเป็นมา กระบวนการต่างๆ และถูกหลอมรวมจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และในส่วนของประเทศไทย "ผ้าไทย" ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่งของไทย เนื่องจากผ้าไทยมีหลายชนิดและหลากหลายลวดลายซึ่งแต่ละชนิดสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและต้องอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย

衣服是人类生活中的必需品之一,它不仅可以用于蔽体或取暖,还反映了自己的特色、价值观、历史渊源以及演变过程,并把一个国家的文化遗产集合于一身。在泰国,泰服是泰国的民族特色之一。由于泰服种类丰富,花样繁多,每一种类都能够反映各地不同的风俗习惯、艺术文化和宗教信仰,因而可以说泰服是需要保护的泰国重要文化遗产。

 

 

ในสมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมใส่ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าซิ่น ผ้าฝ้าย เป็นต้น เพราะเป็นผ้าที่แต่ละชุมชนผลิตขึ้นเอง เนื้อผ้าก็ใส่สบายเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย อีกทั้งคนไทยยังถูกบ่มเพาะให้มีความรักนวลสงวนตัว รูปแบบของชุดเสื้อผ้าไทยจึงมีลักษณะที่สุภาพเรียบร้อย สามารถสวมใส่ได้ทุกสถานที่ แต่ด้วยวิวัฒนาการเครื่องจักรที่ทันสมัยและการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหันมาสวมใส่ชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีดีไซน์ทันสมัยตามยุคตามกระแสมากขึ้น และในทางกลับกันกลุ่มคนที่สวมชุดใส่ผ้าไทยกลับกลาย เป็นวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อดูผิวเผือนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่เมื่อคิด ให้รอบด้านแล้วจะพบว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศก็ว่าได้ เพราะการที่คนส่วนใหญ่หันไปนิยมสวมใส่ชุดเสื้อผ้าตามกระแสหรือตามแฟชั่นนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายตามมา เช่น

在过去,大多数泰国人都喜欢穿用泰国面料制成的衣服,不管其是丝绸、纱布、棉布或其他材质,因为这些由当地自产自制的面料不仅质地好、穿着舒适且适应于泰国当地的气候。另外,泰国女性自小被培养要自爱,所以泰服样式具有端庄、文雅的特点,在任何场合都适用。但伴随着现代机械化的发展以及受到外来文化的影响,泰国大部分女性尤其是青少年愈加倾向于穿紧跟时代潮流设计的成衣了,相反,穿传统泰服的人群反而是成人或老人。这些从表面上看起来是平常事,但当从全局角度进行思考时就会发现,上述的事件可以称得上是国家层面的重要问题了,因为大部分人都热衷于穿着潮流服装或时尚服装,可能会产生如下的许多各种各样的问题:

 

01 ญหาการสูญหายของเอกลักษณ์ประจำชาติ 

 

一、民族特色消失问题

 

ในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าคนไทยส่วนมากไม่นิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อยแบบไทยๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากงานพระราชพิธี งานมงคลต่าง ๆ เนื่องจากคนไทยสมัยปัจจุบันนิยมแต่งกายตามแบบชาติยุโรปและชาติตะวันออก ซึ่งทำให้การแต่งกายแบบอดีตเริ่มเลือนหายไปอย่างมาก ดังนั้นหากคนไทยไม่เริ่มที่จะอนุรักษ์ ตั้งแต่ตอนนี้ และแน่นอนว่าในอนาคตลูกหลานของเราอาจจะเหลือเพียงความทรงจำและภาพถ่ายความงดงามของผ้าไทยได้ชื่นชม

现如今我们会注意到,除了参加各种皇家典礼活动和喜庆的节日之外,大部分泰国人在日常生活中不喜欢穿传统的优雅端庄的泰式服装。由于现代泰国人流行穿欧洲和东方国家的服装样式,这使得泰国传统服装开始大量消失,因此可以肯定的是,如果泰国人民不从现在开始保护传统泰服,未来我们的后代只能通过美好回忆和照片来欣赏泰服了。

 

02 ญหาการแต่งกายที่ไม่รัดกุมหรือไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ

 

二、衣着不雅不合时宜的问题

 

ปัจจุบันแฟชั่นของเสื้อผ้าในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ แต่แบบที่มักได้ความนิยมมักจะมีลักษณะเป็นเสื้อผ้าน้อยชิ้นหรือรัดรูป สามารถให้ผู้สวมใส่อวดสัดส่วนของร่างกายได้ เช่น กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว เป็นต้น ซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นดังกล่าวสามารถสวมใส่ได้ แต่ควรจำกัดแค่บางโอกาสหรือบางสถานที่เท่านั้น เพราะบางสถานที่ต้องมีกฎ ระเบียบ หรือข้อห้ามเกี่ยวกับรูปแบบเสื้อผ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเขตพระราชวัง เขตศาสนสถาน เขตโบราณสถาน หรือส่วนราชการต่างๆ แต่ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้สึกว่าการเข้าเขตสถานที่ดังกล่าวควรจะต้องใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยรัดกุม เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อสถานที่นั้นๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ ได้

目前泰国的潮流服装多种多样,但潮流的服装往往有着布料少、暴露或紧身的特点,能够展现出穿着者的身材,如短裙,短裤、无袖上衣、吊带衣等。这类服装可以穿,但应该在限定的场合和地方地点穿,因为有的场合对于进入者的着装有一定的要求,尤其是皇宫、宗教场所、名胜古迹和政府机构等场所。但是如今大部分人不认为一定要穿着端庄文雅进入上述的场所,才能显示对场所的尊重。这些行为可能会给前往各种重要场所游玩的外国游客带来错误的示范或产生错误的理解。

 

03 ญหาการคุกคามทางเพศ

 

三、性骚扰问题

 

จากความคุ้นชินในการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุม จนถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ และผู้หญิงเริ่มมีความใจกล้าและมั่นใจในตัวเองสูงกับการสวมเสื้อผ้าโชว์หวิว อีกทั้งผู้ชายในปัจจุบันก็มีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงทุกที ซึ่งอาจเป็นเพราะการสวมใส่เสื้อผ้าโชว์สัดส่วนของผู้หญิงจะทำให้เกิดความรู้สึกพลุ่งพล่าน ปลุกใจเสือป่าจากบรรดา ชายฉกรรจ์ทั้งหลายโดยเฉพาะพวกกลุ่มมิจฉาชีพ สาเหตุดังกล่าว จึงเป็นเหตุนำไปสู่ปัญหาการคุมคามทางเพศหรือการก่อคดี ข่มขืน มากขึ้นกว่าในอดีต

穿着不雅的服装一旦形成了习惯,就会被视为习以为常的事,女性开始对穿着性感暴露的服装变得大胆和过度自信。此外,如今男性的自制力越来越差,可能是由于女性穿着过度展示身段的衣服,刺激引诱男性产生邪念。上述原因导致性骚扰和强奸案比过去更多。

 

จะเห็นได้ว่าผ้าไทยเป็นเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใด ถ้าเรานำผ้าไทยมาออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น แต่คงความสุภาพและเรียบร้อยแบบไทยๆ ไว้ก็เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ชุดผ้าไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น อีกทั้งยังลดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายลงได้ รวมไปถึงเป็นแบบอย่างที่ดีและยังเป็นการเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของชุดผ้าไทยอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนานเท่าใด คนไทยควรอนุรักษ์และสวมใส่ชุดผ้าไทย เพราะในผ้าหนึ่งผืนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แต่น่าเสียดายมากหากคนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยไว้ เราอาจจะมีเพียงแค่คำบอกเล่าเพื่อใช้ถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังและส่งต่อได้แค่เพียงภาพถ่ายของชุดผ้าไทยเท่านั้น....

可以看出,泰服面料适合泰国气候条件且穿着舒适,其花样与其他民族相比是独一无二。如果将泰式面料融入现代设计中,保留泰服的端庄和文雅,有助于保护泰服并使其更受大众喜爱,同时可以减少各种与穿着打扮有关问题的发生,并作为泰国服饰的典范,向世界人民展示泰服的价值与美。因此,无论时代如何变换,泰国人民应保护好泰服并经常穿着,因为一件衣服不仅展现自身的美丽,还蕴含着人民长期传承的智慧。但如果泰国人民不保护好泰服,将会是一件非常遗憾的事情,留给后代的也许只剩一句空话、一张泰服的照片了。

2022年4月30日
收藏

来源:雅达通泰语翻译网

首页    行业资讯    泰国人倡议在社会文化变迁背景下如何保护泰式传统服装

律师声明:凡是注明“原创”“译自”等字样或没有特别声明来源的文章,均为我司作品,未经书面许可,不得转载!同行请自重!

欢迎留言!把你的想法、建议或疑问在下面说说吧,注册仅需10秒钟。记得收藏或转发给你的朋友哦~

2024-03-03

热门文章列表

关注公众号,及时获得更多资讯